פעילות ופעילים ישראליות נגד אפרטהייד הפגינו מול משרדי השב”כ ברמת אביב

כחלק משבוע ההתנגדות לאפרטהייד וביום האסיר הפלסטיני ב17 לאפריל פעילות ופעילים ישראליות נגד אפרטהייד הפגינו מול משרדי השב”כ ברמת אביב. הן הפגינו כדי לתמוך בשביתת העצירים המנהליים הפלסטינים בה משתתפים כ-490 אסירים הן קראו לשחרורו של אמל נח’לה בן השמונה עשרה, לסיום המעצרים המנהליים, ולחירות לכל האסירים הפוליטיים.

ישראליות.ים נגד אפרטהייד הצטרפו לשביתת העצירים המנהליים הפלסטינים כאות סולידריות. על יד סירוב לשתף פעולה עם בתי המשפט הישראלים בכל מקרה בו הרשויות יעצרו אותנו או יזמו הליכים נגדנו כתוצאה מהתנגדותינו לכיבוש ולאפרטהייד. 

בזמן שיהודים ישראלים חסמו את הכביש ולא נשמעו להוראות שוב ושוב, היחיד שנעצר היה  סטודנט פלסטיני שעמד בשוליים. זוהי דוגמה ברורה ועקבית לדרך בה פועלת מדינת האפרטהייד הישראלית. בזמן שיהודים ישראלים יכולים לחסום כביש מול משרדי השב”כ בלי שייענשו, פלסטינים יוכו וייעצרו רק משום שנכחו במקום. 

ישראליות וישראלים מוזמנים.ות לחתום על הצהרת הסולידריות עם העצירים המנהליים הפלסטינים כאן: הצהרת סולדריות עם שביתת העצירים המנהליים

וללמוד עוד על שביתת העצירים ב: addameer.org


@jews4decolonization באינסטגרם ובטוויטר

#FreeThemAll #FreeAmalNakhleh #OurDecisionIsFreedom