אזרחים/ות ישראלים/ות עומדים לצד ארגוני זכויות האדם הפלסטינים

אנחנו, אזרחים ישראלים, עומדים בסולידריות עם ארגוני זכויות האדם הפלסטינים ועבודתם הראויה להערצה למען צדק באזורנו, מול ההתקפה הישראלית האחרונה על עצם קיומם ותיוגם כארגוני טרור. כמו בכל משטר קולוניאלי, ריסוק החברה האזרחית של העם הכבוש היה ועודנו אחד מאמצעי הדיכוי המרכזיים של מדינת ישראל מאז הקמתה.

קרימינליזציה של כל צורת התנגדות ילידית פלסטינית על ידי תיוגה כטרור, תוך כינוי פרקטיקות הדיכוי והנישול הקולוניאליות של ישראל “הגנה עצמית”, היא מדיניות חיונית לשימור שלטון האפרטהייד המתנחלי הישראלי. לצערנו, השיח הפרו-קולוניאלי הזה מאומץ ומשוכפל על ידי פוליטיקאים ועיתונאים רבים ברחבי העולם.

הנסיון האחרון של בני גנץ להשתיק ארגונים כגון אל-חק, המתעד ומדווח על פשעי המלחמה שכוחות הכיבוש הישראלים מבצעים, כגון .D.C.I – פלסטין ,שחושפים את ההתעללות הנרחבת של ישראל בילדים פלסטינים, וכגון ביסאן, שאוסף ומספק מידע על פעילותה הפלילית של ישראל, הוא נסיון ברור לשבש הליכים עתידיים של חקירת פושעי המלחמה של ישראל בזירה הבינלאומית. השתקת ארגונים כגון איחוד ועדות העובדים החקלאים המספקים תמיכה ושירותים חיוניים לחקלאים; לנשים, כגון איחוד ועדות הנשים; ולאסירים פלסטיניים,כגון אדדאמיר, היא חלק מהמאמץ הישראלי המתמשך למחוק מסורת וזיקה, לפורר את הכלכלה, להוריד את הפלסטינים על ברכיהם ולהמאיס עליהם את חייהם במולדתם.

ישראל לא תפסיק את שלטון הכיבוש והאפרטהייד מרצונה החופשי. מאמץ משולב חיוני כדי לדחוף לסיומו, כפי שעשה קמפיין החרם נגד שלטון האפרטהייד בדרום אפריקה.

אנחנו קוראות למתנגדים לאפרטהייד הישראלי ולנסיונו לרסק את ארגוני החברה האזרחית הפלסטינית, להצטרף אלינו בתמיכה בארגונים המותקפים ולתמוך בקריאה הפלסטינית לחרם בינלאומי, הטלת סנקציות ומשיכת השקעות (BDS).

אנחנו תומכים בקריאת הארגונים הפלסטינים לקהילה הבינלאומית לנקוט צעדים ממשיים לביטול ההצהרה הישראלית האבסורדית והנפשעת.
ישראלים נגד אפרטהייד

קישורים:
https://www.alhaq.org
https://www.dci-palestine.org
https://www.bisan.org
http://upwc.org.ps
https://www.uawc-pal.org
https://bdsmovement.net